หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวุ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
   

ด้านสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

ด้านเศรษฐกิจและการอาชีพ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
   

สร้างเสริมความรู้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

จัดหาสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบล

ด้านสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ

งานด้านเทคโนโลยีการเกษตร

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร

การส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของท้องถิ่น

การก่อสร้าง ซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา ถนน ให้มีใช้ครอบคลุมพื้นที่

การวางระบบสาธารณูปโภค

การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำและสะพานให้ได้มาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ระบบการกำจัดขยะในชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่น

การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน

การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ระบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 098-794-9728
 
 


 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10