หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์   30 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน   30 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   30 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   30 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน   24 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   24 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์   5 มี.ค. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   5 มี.ค. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   5 มี.ค. 2562 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน   5 มี.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม   5 มี.ค. 2562 78
  (1)     2      3      4      5