หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานบริหาร 2 ตำแหน่ง ดังนี้

     1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
     2. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 10.02 น. โดย คุณ ศศิธร เตียแม้

ผู้เข้าชม 364 ท่าน