ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวุ้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 19 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256350,201-----------50,201
256274,137130,855137,555175,985119,405175,979149,307144,206146,17492,90861,78699,1601,507,457
25619493348,35831,36557,24653,94828,02130,69230,049107,383181,861630,9021,200,852
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ก.พ. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   13,862
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,772,372
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี