ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวุ้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256274,137130,855137,555175,985119,405175,979149,307144,206146,17458,669--1,312,272
25619493348,35831,36557,24653,94828,02130,69230,049107,383181,861630,9021,200,852
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ก.พ. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2559   13,862
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,526,986
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี